ایلیکار

سوالات متداول

1-      چرا باید از ایلیکار به عنوان سرویس کودکان خود استفاده کنیم؟

ایلیکار به عنوان سامانه مدیریت تردد زبان آموزان طی تفاهم نامه ای با کانون زبان ایران با هدف راحت تر کردن رفت و آمد زبان آموزان از منزل تا شعب کانون زبان به ارائه خدمات پرداخته است.

 

2-       نحوه انتخاب رانندگان ایلیکار چگونه است؟


تمامی رانندگان ایلیکار با حساسیت خاص و انجام مراحل مشخص انتخاب گردیده و مدارکی همچون گواهینامه عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه ، تصاویر شناسنامه، کارت ملی، کارت ماشین، کارت گواهینامه، سند مالکیت خودرو و عکس 3*4 از آنها دریافت شده است.

 

 

3-       رانندگان ایلیکار خانم هستند یا آقا ؟


رانندگان فعال در ایلیکار خانم و آقا (با درنظر گرفتن شرط تاهل برای آقایان) می باشند که برای رده سنی کودکان ، ترجیحاً راننده خانم اختصاص خواهد یافت.

 

 

4-        نحوه نظارت والدین بر سرویس ها چگونه می باشد؟


علاوه بر نظارت ایلیکار بر عملکرد راننده ها در نحوه خدمت رسانی به زبان آموزان ، والدین نیز می توانند مسیر حرکت خودروی سرویس مربوط به خود را در سامانه به صورت آنلاین مشاهده نماید.
ضمناً مشخصات و شماره تماس راننده و خودروی ایشان نیز در سامانه ایلیکار قابل مشاهده می باشد.

 

 

5-       هزینه سرویس در ایلیکار چگونه محاسبه می شود؟

 

هزینه محاسبه  شده در ایلیکار که پس از تعیین آدرس دقیق مبدأ ، نام آموزشگاه و ساعت صحیح کلاس اعلام می شود مربوط به هزینه یک ترم تحصیلی (21 جلسه) می باشد.

ضمناً افرادی که پس از گذشت چندروز از شروع ترم تحصیلی درخواست سرویس می دهند متناسب با تعداد جلسات آنها محاسبه و اعلام خواهد شد.
نکته : چنانچه زمان زیادی از شروع ترم گذشته و برنامه ریزی سرویس ها انجام شده باشد هزینه سرویس به صورت حداقل و پایه در نظر گرفته خواهد شد.

 

 

6-       آیا نرخ اعلام شده برای هزینه سرویس ایلیکار از میزان هزینه آژانس و تاکسی های اینترنتی بیشتر می باشد؟


به طور کلی سعی شده ، هزینه محاسبه شده برای سرویس ایلیکار که تابعی از فاصله مسیر ، ترافیک ، ساعت کلاس و ... می باشد از نرخ آژانس ها و تاکسی های اینترنتی کمتر باشد.
اما چنانچه در برخی موارد کمی بیشتر از قیمت آنها نیز باشد می توان به مزایایی همچون امنیت و نظارت یکپارچه ، همراهی با همکلاسی ها ، قیمت ثابت در همه شرایط آب و هوایی ، حضور به موقع در مبدأ و مقصد و ... اشاره نمود.